primariaperieni.ro

Ultimele documente adaugate

Prezentare comuna Perieni

Comuna Perieni este situată în partea de sud – vest a judeţului Vaslui şi la nord de municipiul Bârlad.

Comuna se învecinează cu următoarele localităţi:

  • La sud municipiul Bârlad,
  • La nord comuna Pogana,
  • La nord – est comuna Băcani,
  • La est comuna Zorleni,
  • La vest comuna Ciocani.

Comuna Perieni este o comună de gradul al II – lea, şi este formată dintr-un singur sat – satul Perieni.

Cadrul natural

Comuna Perieni se găseşte în Podişul Central Moldovenesc, încadrându- se în subunitatea acestuia denumită Colinele Tutovei. Privită în ansamblu, Colinele Tutovei, se prezintă fragmentate sub formă de dealuri înalte cu platforme largi la părţile superioare.

Altitudinile sunt cuprinse între 100 – 300 metri. Dealurile sunt mărginite de numeroşi versanţi cu caracter de creste şi care reflectă destul de fidel structura lor geologică.

Văile care le traversează sunt destul de largi. Transversal, delurile sunt străbătute de numeroşi torenţi a căror putere erozivă, în comuna Perieni, este accentuată.

Clima

Din punct de vedere climatic, teritoriul comunei Perieni şi împrejurimile sale se încadrează în tipul climatic temperat – continental cu nuanţe excesive propriu zonelor colinare din sudul Moldovei, caracterizat prin ierni deosebit de reci şi veri foarte fierbinţi şi secetoase.

Iarna temperaturile coboară în această perioadă până la -30˚ C, iar vara până la 39 – 40˚ C.

Caracteristica esenţială a acestui climat este cantitatea mică de precipitaţii anuale care cad, valoric acestea situându-se în jur de 450mm/m2, sub media pe ţară.

Temperatura medie anuală este cuprinsă între 9 – 10˚C, luna cea mai caldă fiind iulie, cu o valoare lunară între 21 – 22˚C, iar luna cea mai rece fiind ianuarie cu o valoare medie lunară cuprinsă între – 3 şi – 4˚C. Aceate valori dau amplitudine termică anuală în jur de 27˚ C, ceea ce  înseamnă un caracter continental foarte accentuat.

În zona în care se află teritoriul comunei Perieni direcţia dinspre care bat cel mai frecvent vânturile este direcţia nord, urmată în ordine de direcţiile sud, sud – est şi nord – est. Intensitatea cea mai mare se înregistrează la vânuturile care bat din direcţia nord, urmate de cele care bat din direcţia sud – vest.

Crivăţul bate aproape tot timpul anului, provocând iarna viscole, iar vara furtuni, de cele mai multe ori cu praf.

Vânturile din nord şi nord – est aduc precipitaţii, mai ales iarna sub formă de ninsoare, care sunt însoţite şi de scăderi importante de temperatură, vânturile din direcţiile nord- vest şi vest aduc mase de aer oceanic care provoacă ploile din perioada mai – iunie.

 

Apa

Comuna Perieni nu are o reţea hidrografică. Există un pârâu neînsemnat denumit „Valea Seacă” care este un afluent al râului Bârlad. Regimul acestui curs de apă este torenţial, caracterizat prin variaţii de debite şi nivele prin scurgerea apei de primăvară şi vară de pe versanţi. Apele subterane sunt legate direct de structura geologică, fiind cantonate în depozitele nisipoase la adăncimi variabile în funcţie de apariţia intercalaţiilor impermeabile argiloase. În vatra satului apa subterană se găseşte la adâncimi ce variază între 5 şi 30 metri.

 

Solul

Solurile din comună aparţin majoritatea tipului genetic al cernoziomurilor levigate, de la mediu până la puternic – formate de nisipuri. Pe înălţimile cele mai mari, în jur de 300 m, se întâlnesc soluri cenuşii de pădure pe care se dezvoltă o vegetaţie forestieră.

Resurse

Resursele pe care se bazează poţentialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale).

Proiect PNRR

pnrr perieni